Poslovni
del

Poslovni del vključuje profile, ki prepoznavajo tako potrebe uporabnikov in trga (različnih panog), kot tudi postavitev pravega ravnotežja med želenim in mogočim:

 • a. Poslovni analitik
 • b. Razvijalec poslovnih priložnosti (business developer)
 • c. Arhitekt rešitev
 • d. Varnostni arhitekt

Uporabniška izkušnja (UX)

Uporabniška izkušnja (UX) vključuje profile, ki razumejo vedenjske vzorce končnega uporabnika, razvijajo uporabniku prijazno in všečno rešitev, ki bo enostavna, stabilna in varna:

 • a. Grafični dizajner (oblikovalec)
 • b. Načrtovalec uporabniških vmesnikov/ interakcije
 • c. Tester (preizkuševalec)

Razvoj in
izvedba

Razvoj/izvedba vključuje profile, ki znajo uporabti
najprimernejšein najnaprednejše tehnologije:

 • a. Grafični dizajner (oblikovalec)
 • b. Načrtovalec uporabniških vmesnikov/ interakcije
 • c. Tester (preizkuševalec)

Vodenje projektov

Vodenje vključuje profile, ki skrbijo za vodenje projektov, zagotavljanje kakovosti, in varnost:

 • a. Vodja IT projektov
 • b. Quality manager
 • c. Security manager

O projektu

Na javnem razpisu za sofinanciranje vzpostavitve in delovanja kompetenčnih centrov za razvoj kadrov za obdobje od 2010 do 2013, Javnega sklada RS za razvoj kadrov in štipendije je med izbranimi projekti tudi projekt »Kompetenčni center za uvajanje najboljših praks v razvojne procese na področju informacijskih sistemov« projekt povezuje partnerska podjetja, ki delujemo v okviru panoge J62 – Računalniško programiranje.

Primarni interes partnerstva je identifikacija, razvoj in izmenjava tistega znanja, ki bo pripomogel k povečanju konkurenčnosti podjetij in panoge. Skupni interes partnerstva se kaže skozi razvoj interdisciplinarnih znanj v panogi, saj želimo dodatno nadgraditi tehnične kompetence in jih hkrati razširiti z netehničnimi kompetencami.

Dveletni projekt se bo zaključil decembra 2012, njegov glavni namen pa je sodelovanje med sorodnimi podjetji v panogi, vzpostavitev in delovanje kompetenčnega centra za kvalitetnejši razvoj kadrov znotraj področja informacijskih sistemov, izdelava prvega modela kompetenc za panogo, pridobivanje širokega razpona interdisciplinarnih znanj ter možnosti dolgoročnih poslovnih in razvojnih povezav (mreženje, oblikovanje novih razvojnih projektov, itd.). Jasno poznavanje profilov in ključnih kompetenc za panogo pa bo podjetjem v partnerstvu pomagalo pri postavljanju jasnih smernic za nadaljnje izobraževanje kadrov po koncu projekta.

V okviru projekta se osredotočamo na profile, ki imajo ključno vlogo v vsaki fazi razvoja programa/rešitve. Izkušnja vsakega od partnerjev kaže, da je priložnost za podjetja, če razvoj kompetenc usmerimo poleg že omenjene interdisciplinarnosti in poznavanje različnih panog v uporabniško izkušnjo, varnost in agilnost.

Povezavo kompetenc pomembnih za posamezno fazo projekta smo ustvarili tako, da smo profile razdelili v štiri skupine: poslovni del, uporabniška izkušnja (UX), razvoj/izvedba, vodenje.

Rezultati

 1. Izdelan referenčni model kompetenc za ključne profile v izbrani panogi
 2. Izdelan dvoletni načrt usposabljanj in možnih izvajalcev in njegova evalvacija v praksi
 3. Izmenjava znanja med vključenimi partnerji
 4. Velika vključenost zaposlenih v aktivnosti projekta
 5.  Predstavitev rezultatov izven partnerstva
 6. Vključitev novih podjetij v delovanje kompetenčnega centra po zaključku projekta –december 2012

Operacijo Kompetenčni center za uvajanje najboljših praks v razvojne procese na področju informacijskih sistemov delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada. Operacija se izvaja v okviru OP RČV za obdobje 2007-2013, 1. razvojne prioritete “Spodbujanje podjetništva in prilagodljivosti” ter prednostne usmeritve 1.2. ”Usposabljanje in izobraževanje za konkurenčnost in zaposljivost”.

Člani

Za dosego večje konkurenčnosti panoge so se v Kompetenčnem centru RIS povezala uspešna podjetja, ki delujejo na področju razvoja naprednih, uporabniku prijaznih rešitev na področju informacijskih sistemov v Sloveniji in posedujejo široko paleto znanj in kompetence, ki so potrebna za izdelavo teh rešitev. Ta podjetja so svoje znanje pripravljena deliti in nadgrajevati v aktivnem partnerstvu, saj se zavedajo, da je to edini način za njihov individualni razvoj kot tudi za razvoj in dvig konkurenčnosti panoge.

Kontakt

If you have any questions regarding our operations, please wriite to us: